Tarih ve İnsan topluluklarının hayatı

Tarih: İnsan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, birbirleriyle olan etkileşimlerini neden-sonuç ilişkileri içinde yer ve zaman göstererek objektif olarak anlatan bir bilim dalıdır.

Konusu:

« İnsanın geçmişini inceler.

« Geçmişten geleceğe köprü kurar.

Nitelikleri:

«   Araştırmalarında deney yapamaz.

«   Tarihi olaylar, neden-sonuç ilişkileri içinde birbirinin devamı olarak gelişir.

«   Tarihi olaylar, bugünkü bilgi ve tekniğimizle o günkü koşullar dikkate alınarak incelenmelidir.

Bir Cevap Yazın