ATOMUN ÇEKİRDEK YAPISI

ATOMUN ÇEKİRDEK YAPISI

  • Atomların çekirdeklerindeki proton ve nötronlar birbirleriyle uyum içinde olmadığı zaman atom çekirdeği kararsız olur.
  • Kararsız çekirdekler de bozunarak kararlı olmaya çalışır.
  • Atom numarası 83 ‘ten büyük olan atomların çok küçük bir hacimsel bölge olan çekirdeğinde çok sayıda proton ve nötron vardır. Bu atomların çekirdek kuvvetlerinde dengesizlik olduğundan kararsızdırlar. Bu nedenle radyoaktiftirler ve kendiliğinden bozunurlar.
  • Bu durumda atomun çekirdeğindeki proton ve nötron sayısı, atomun kararsızlığının ya da kararlılığının nedenidir.
  • Aşağıdaki tabloda atom çekirdeğinde kararlılık ya da kararsızlıkla, proton – nötron sayıları arasındaki ilişki gösterilmiştir.

ATOMUN ÇEKİRDEK YAPISI” üzerine bir düşünce

Bir Cevap Yazın