Biyolojinin bölümler ve açıklaması

BİYOLOJİNİN BÖLÜMLERİ

 1. Zooloji (Hayvanlarý inceleyen bilimdir.)
 2. Botanik (Bitkileri inceleyen bilimdir.)
 3. Mikrobiyoloji (Mikroskobik canlılarý inceleyen bilimdir.)

Üç ana bölümden başka bir çok alt bölüm vardır. Bu alt bölümler:

 1. A) Biyolojinin organizmayı bireysel olarak inceleyen dalları
 2. Morfoloji: Canlı yapısını inceler, üç alt bölümü vardır.
 3. a) Anatomi: Canlıların iç organlarını inceler.
 4. b) Histoloji: Doku yapısını inceler.
 5. c) Sitoloji: Hücre yapısını inceler.
 6. Fizyoloji: Yapı ve organların işleyişini, canlılık olaylarını inceler (Örn. Fotosentez, Solunum, Kalbin çalışması vb.)
 7. Embriyoloji: Döllenmiş bir yumurtadan canlı oluşuncaya kadar geçirdiği evreleri, kısaca embriyoyu inceler.
 8. Biyokimya: Canlıların biyokimyasal yapılarını inceler.
 9. Moleküler Biyoloji: Canlı yapısını moleküler düzeyde inceler.

 

 1. B) Biyolojinin, organizmayı grup içinde başka organizmalarla ilişkileri yönünden inceleyen dallar;
 2. Sistematik (Taksonomi): Canlıları gruplandı-rarak inceler.
 3. Ekoloji: Organizmaların birbiriyle ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceler.
 4. Genetik (Kalıtım): Ana, baba ve oğul döller arasındaki benzerlik ve farklılıkları ve bunların ortaya çıkış nedenlerini inceler.
 5. Evrim (Evolüsyon): Türlerin zaman içinde geçirdiği değişimleri inceler.

Bir Cevap Yazın