KARIŞIM PROBLEMLERİ

KARIŞIM PROBLEMLERİ

Karışım problemlerinde temel kavram, karışıma giren maddelerde bulunan saf maddelerin toplamının karışımdaki saf maddenin miktarına eşit olduğudur.

  • Tuz oranı %x olan a gram çözelti ile tuz oranı %y olan b gram çözelti karıştırılırsa yeni çözeltinin tuz oranı % kaç olur?

bulunur.

  • Tuz oranı %y olan a kg çözeltiye kaç kg su ilave edilirse, tuz oranı %b olur?

Bir Cevap Yazın